جستجوی پیشرفته
 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

لینک دانلود دفترچه اطلاعات - فرمهای ثبت نام بخش داخلی نمایشگاه ایران کان مین 2019  

1398/07/07
به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم بخش داخلی نمایشگاه ایران کان مین 2019 می رساند، لینک دانلود مستقیم دفترچه اطلاعات - فرمهای ثبت نام بخش داخلی نمایشگاه ایران کان مین 2019

بشرح زیر می باشد:
بدیهی است تکمیل مراحل ثبت نام شرکت کنندگان منوط به ارسال فرمهای لازم به ستاد برگزاری می باشد.