جستجوی پیشرفته


بدینوسیله به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان و پیمانکاران غره سازی محترم می رساند،
تحویل فضا به غرف خودساز از تاریخ 8 بهمن ماه به بعد بوده متناسب با تخلیه سالنها توسط نمایشگاه قبلی تحت پوشش می باشد
و ساعات کار جهت عملیات غرفه سازی و آماده سازی از 7 صبح لغایت 7 بعدازظهر می باشد.دانلود فایل پی دی اف دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری،  

تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت

دانلود فایل پی دی اف  فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری،  

تخلیه و عدم وارد نمودن خسارتدانلود فایل پی دی اف فرم تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه خودساز - فرم 102 دانلود فایل پی دی اف فرم درخواست انشعاب برقدانلود فایل پی دی اف فرم  تعهد لباس متحدالشکل